DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Tving


Tvings kyrka 2008, foto: Anette Lenander

Indelning:1870 utbrutet Eringsboda.
Om socknen:Tving består av en öppen dalbygd vid mellersta Nättrabyån, omgiven av skogsbygd med småskaliga odlingsmarker.
Ortnamnet (1400-talet Twingh), lånat från kyrkbyn, innehåller ett till tvinga tränga ihop bildat ord, avseende inklämda åkerlappar eller markremsor.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den nyklassicistiska stenkyrkan med torn och smalare sakristia bakom koret byggdes 1841-43 och ersatte en medeltida stenkyrka. Från denna har bevarats ett märkligt altarskåp med nådastolsframställning från 1500-talets början.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta