DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Halmstad (Skåne)


Halmstads kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 uppgått i Kågeröd-Röstånga.
Om socknen:Halmstad utgör till största delen en fullåkersbygd, nu delvis skogsplanterad.
Ortnamnet (1234-66 in Halmstahæ, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller halm säv, vass och plur. av fornda. stath ställe.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten är byggd 1862-63 med undantag för det senmedeltida tornet som kvarstår från den föregående kyrkan. Dopfunten härrör från ca 1200. Dufeke är känt sedan senmedeltiden. Huvudbyggnaden av sten tillkom möjligen på 1500-talet men fick sin nuvarande empirekaraktär vid en ombyggnad 1820. På 1860-talet tillbyggdes två flyglar mot norr.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Halmstad 1827 
Loarp  1844

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta