DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Riseberga


Riseberga kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Om socknen:Riseberga består av öppen odlingsbygd längs Rönne å, nu delvis tättbebyggd, samt skogsbygd i norr och på Söderåsen i söder.
Ortnamnet (1551 Risseberig Sogn), lånat från kyrkbyn, innehåller ris snårskog och berg.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn har medeltida ursprung men ombyggdes troligen vid 1600-talets slut. Tornet påbyggdes 1707. En korsarm i norr tillkom 1733 och en i söder 1787. Ett stort nytt långhus i öster byggdes 1819-20 varvid koret flyttades till västpartiet. Interiören har målningar av Einar Forseth från 1937.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta