DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Hasslö
Indelning:1888 utbruten ur Förkärla.
Om socknen:Hasslö består av den låga, öppna och till stor del tättbebyggda ön H. samt några mindre, flacka öar.
Ortnamnet (ca 1300 Haslø) innehåller växtbeteckningen hassel och ö.
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av tegel med sadeltäckt torn över västgaveln och tresidigt smalare kor är byggd 1890. En sakristia i söder tillbyggdes 1965.
Källa: Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta