DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Bodarp
Namn:Förr även Boderup.
Indelning:2002 uppgått i Hammarlöv.
Om socknen:Bodarp består av fullåkersbygd på Söderslätt.
Ortnamnet (1348 y Bothetorp) innehåller torp nybygge och sannolikt ett mansnamn Boti, kortform till Botulf.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten är byggd ca 1200 och välvdes på 1400-talet, då också tornet med sina trappgavlar tillkom. Den förlängdes mot öster och försågs med absid samt två korsarmar vid en ombyggnad 1864. Altaruppsatsen är från 1587 och predikstolen från 1640.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Bodarp 1811-1812 
Västra Värlinge 1812 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta