DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Bjällerup


Bjällerups kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2000 uppgått i Sankt Staffan.
Om socknen:Bjällerup består av fullåkersbygd vid Höje å.
Ortnamnet (1285 in Bielthorp, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller torp nybygge och en flertydig förled.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten är byggd på 1100-talet. Den har ett smalare kor samt ett kraftigt torn, som möjligen byggts för försvarsändamål. En absid har funnits men revs på 1800-talet. I korvalvet finns fragmentariska kalkmålningar från 1300-talets slut. Dopfunten är samtida med kyrkan.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Lilla Bjällerup17711804 
Stora Bjällerup17541804 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta