DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Rya


Rya kyrkoruin 2008, foto: Catrine Bergstrand

Om socknen:Rya består av en smal dalbygd längs Pinnån, som omges av glesare skogsbygd.
Ortnamnet (1570-talet Rye sognn), som är lånat från kyrkbyn, innehåller ryd "röjning", "öppen plats".
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan uppfördes under romansk tid, troligen under första hälften av 1200-talet. Den användes sedan som församlingskyrka fram till 1875, då den nya kyrkan i Eket invigdes. Till den nya kyrkan överfördes dopfunten från tidigt 1200-tal samt två altartavlor daterade 1591 och 1792.
Enligt Länsstyrelsen

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta