DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Österslöv


Österslövs kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 uppgått i Nosaby.
Om socknen:Österslöv består av mjukt kuperad odlingsbygd mellan Råbelövsjön och Oppmannasjön samt bruten skogsbygd i norr.
Ortnamnet (1367-99 in Østarsløf, avser den namngivande kyrkbyn) anses innehålla ett mansnamn Østar. Efterleden är löv ärvt eller överlåtet gods.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Korskyrkan av sten med trappgavelstorn och absidkor byggdes 1875-78 efter Hugo Zettervalls ritningar och ersatte en medeltida stenkyrka. Från denna har bl.a. bevarats en trädopfunt från 1600-talets förra del.
Österslövs gamla prästgård av trä och korsvirke härrör delvis från 1695 och byggnadsminnesförklarades 1981.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta