DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Everöd


Everöds kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2000 uppgått i Everödsbygden.
Om socknen:Everöd ligger på en sandig slättbygd mellan Helge å och Linderödsåsen.
Ortnamnet (ca 1228 de parochia Æwærthe), givet efter kyrkbyn, anses innehålla äv å eller ävja dy samt warth kant, senare ombildat till röd.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten med ursprungligt, brett torn är byggd under 1100-talet. Valven slogs under 1400-talet. En korsarm i norr tillbyggdes 1754 och ett vapenhus 1837. Fragmentariska kalkmålningar från 1200-talets förra hälft är bevarade.
Altaruppsatsen utgörs av mittpartiet av ett altarskåp från 1500-talets början med ramverk från 1600-talet. Även predikstolen och bänkinredningen är från 1600-talet.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta