DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Ask


Asks kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 uppgått i Kågeröd-Röstånga.
Om socknen:Ask ligger söder om Söderåsen och är en odlingsbygd.
Namnet, skrivet (Ecclesie) Ask 1285, innehåller artnamnet ask, antingen med kollektiv innebörd eller med syftning på ett enstaka träd.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den nuvarande stenkyrkan med västtorn och tresidigt kor invigdes 1877 och ersatte en romansk absidkyrka.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Ask  1827-1830
Sonnarp  1829-1834
Vinfälle  1829-1831

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta