DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Fågeltofta


Fågeltofta kyrka 2008, foto: Jan Dahlin

Indelning:2002 uppgått i Brösarp-Tranås.
Om socknen:Fågeltofta består till större delen av småbruten fullåkersbygd, lövskogsbevuxet i de östra delarna.
Ortnamnet (1344 avskrivet in Fulstoftæ, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller pluralis av toft tomt och troligen mansnamnet Fughl, identiskt med ordet fågel.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör från 1100-talet. Den välvdes under 1400-talet, då också en tillbyggnad i norr, möjligen ursprungligen ett ovanligt stort vapenhus, tillkom. Tornet fick sitt nuvarande utseende 1822. Kyrkan har nu överkalkade fragment av kalkmålningar från 1400-talet. Predikstolen härrör från 1600-talets början.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta