DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Södra Sandby


Södra Sandby kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:-1885 Sandby (i Torna härad), 1885- Södra Sandby.
Indelning:Tidigt införlivat Flyinge, 2006 införlivat Hardeberga och Revinge.
Om socknen:Ortnamnet (ca 1250 in Sanby, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller sand och by gård; by.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med smalare kor byggdes ca 1200. Tornet från senmedeltiden ändrades 1797, och en korsarm tillkom i norr 1847. Sitt nuvarande utseende fick tornet 1911. Altaruppsatsen dateras till början av 1600-talet. Ett triumfkrucifix från 1500 är bevarat. Dopfuntscuppan är samtida med kyrkan.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Flyinge 1817 
Skarnberga 1819 
Södra Sandby 1810 
Åkarp 1818 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta