DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Harlösa


Harlösa kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 uppgått i Löberöd.
Om socknen:Harlösa består av fullåkersbygd på slätten längs Kävlingeån-Vombsjön samt sydsluttningen norr om denna, kring Hjularöd delvis skogbeväxt.
Ortnamnet (1167-1233 de Harthløse), som är lånat från kyrkbyn, innehåller harth hård eller hård, stenig mark samt lösa, kanske äng eller glänta.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten är troligen byggd ca 1200. Senare under medeltiden förlängdes kyrkan mot väster samt välvdes. En korsarm i norr byggdes 1740, ett torn 1831 samt en sakristia i söder 1880.
Enligt Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Harlösa  1856
Hunneberga1805  
Mossarp  1849

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta