DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Onslunda


Onslunda kyrka 2008, foto: Jan Dahlin

Indelning:2002 uppgått i Brösarp-Tranås.
Om socknen:Onslunda består nästan helt av småkuperad fullåkersbygd i det inre av Österlen.
Ortnamnet (1401 aff Othænslundæ, avser den namngivande kyrkbyn) berättar att på platsen funnits en (offer)lund helgad åt guden Oden.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med trappgaveltorn och halvrund sakristia i öster byggdes 1862 och ersatte en romansk stenkyrka. Från denna har bevarats ett triumfkrucifix från 1200-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta