DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Östra Herrestad
Indelning:Tidigt införlivat Gärsnäs, 2002 uppgått i Hammenhög.
Om socknen:Östra Herrestad består av mjukt kuperad fullåkersbygd vid Tommarpsån i det inre av Österlen.
Ortnamnet (1430 ecclesie Hærestathe), lånat från kyrkbyn, innehåller ett mansnamn Hæri och pluralis av forndanska stath ställe.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör från 1100-talets senare del. Den ursprungliga skulpterade sydportalen är signerad av Karl stenmästare. Valven tillkom under 1400-talet. Vid en ombyggnad 1888-89 förlängdes kyrkan mot väster och försågs med ett gotländskinspirerat torn. Interiören har en rik kalkmålningsdekor från 1400-talets senare del. Dopfunten härrör från 1200-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta