DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Fjälkestad


Fjälkestads kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:tidigare Filkestad, -1836 Fjelkestad, 1836-1883 Fjelkestad med Råbelöv, 1883- Fjälkestad.
Indelning:1836 införlivat Råbelöv, 2006 uppgått i Nosaby.
Om socknen:Fjälkestad utgörs av en böljande odlingsbygd längs Helgeåns nedre lopp samt ett skogsområde öster om denna.
Ortnamnet (1420 innæn Filkestathæ), lånat från kyrkbyn, innehåller fornda. stath ställe och i förleden möjligen filke slem med syftning på kärrmark.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med brett torn har västparti från 1100-talet. En stor korsarm i norr tillbyggdes på 1760-talet. År 1836 ombyggdes bl.a. östpartiet, en ny korsarm i söder tillkom och altaret förlades i söder. Efter en brand 1917 återuppbyggdes kyrkan efter Theodor Wåhlins ritningar och återinvigdes 1921. Predikstolen från ca 1600 har ursprungligen tillhört Råbelövs kyrka.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta