DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Kävlinge


Kävlinge gamla kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 införlivat Lilla Harrie, Stora Harrie, Södervidinge och Virke.
Om socknen:Ortnamnet (ca 1120 Kyflingi, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller en inbyggarbeteckning bildad till ett ord kuv rund topp, troligen med syftning på höjdryggen söder om Kävlingeån.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Är en romansk absidkyrka av sten från 1100-talets senare del. Vapenhuset i norr tillkom på 1300-talet. Tornet är från 1400-talet. Kyrkan övergavs 1897 när den nya Korsbackakyrkan invigdes men den gamla restaurerades senare successivt och invigdes 1957.
Enligt Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Kävlinge17641804 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta