DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Ringamåla
Indelning:1883 utbruten ur Asarum.
Om socknen:Ringamåla är en glesbebyggd, småbruten skogsbygd mellan Mörrumsån och Mieån.
Ortnamnet (1595 Ringemaalle, avser den namngivande byn) innehåller ett mansnamn Ring(e) och måla avmätt jordstycke.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn och halvrunt kor byggdes 1880-83 efter Gustaf Dahls ritningar. Efter en eldsvåda återuppfördes den 1904-05.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta