DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Östra Tommarp


Östra Tommarps kyrka 2008, foto: Catrine Bergstrand

Namn:-1885 Tommarp (i Järrestads härad), 1885- Östra Tommarp.
Indelning:2003 uppgått i Stiby.
Om socknen:Östra Tommarp består av mjukt kuperad fullåkersbygd kring Tommarpsån på Österlen.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med smalare halvrunt kor jämte avskild sakristia byggdes 1857 med bibehållande av föregångarens torn, vilket dock ersattes av det nuvarande 1888. Den föregående märkliga romanska stenkyrkan var även kyrka för det redan vid 1100-talets mitt omtalade premonstratensklostret i Tommarp vilket senare flyttades ett stycke från sockenkyrkan. Från klostret har bl.a. bevarats tre högkvalitativa träskulpturer från ca 1520, nu i Lunds universitets historiska museum.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta