DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Årstad
Om socknen:Årstad består av öppen, mjukt kuperad odlingsbygd med talrika insprängda bergshöjder öster om nedre Ätran.
Ortnamnet (1331 in Arestathe) är lånat från kyrkbyn. Det innehåller plur. av fornda. stath ställe och möjligen genitiv av mansnamnet Ari.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den nygotiska korskyrkan av granit med torn och tresidigt kor byggdes 1888-90 efter Claes Grundströms ritningar och ersatte en medeltida stenkyrka. Den stora altartavlan är målad av Pehr Hörberg 1786.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta