DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Flädie


Flädie kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2000 uppgått i Bjärred.
Om socknen:Flädie är i sin helhet fullåkersbygd vid Öresund, nu delvis tättbebyggd.
Ortnamnet (år 1085 avskrift In Flatoige, 1120-talet Fletogi, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller hög (grav)hög och antingen flat platt eller en motsvarighet till fornvästnordiska flet jordgolv med syftning på att ting hållits på högen.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av tegel i nyromansk stil med torn och absidformat kor är byggd 1888. Från dess föregångare, en absidkyrka från 1100-talet med betydande rester av romanska kalkmålningar, behölls det senmedeltida tornets nedre del, vilken inkläddes med tegel. Den gamla kyrkans altaruppsats från 1768 är bevarad.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Flädie17691807 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta