DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Västra Klagstorp
Namn:-1885 Klagstorp (i Oxie härad), 1885- Västra Klagstorp.
Indelning:2006 uppgått i Tygelsjö-Västra Klagstorps.
Om socknen:Västra Klagstorp har anor från 900-talets slut och består av fullåkersbygd på slätten vid Öresund.
Ortnamnet (1334 ecclesie Claustorp), lånat från kyrkbyn, innehåller det forndanska mansnamnet Klak och torp nybygge.
Källa Nationalencyklopedin, Kyrkor i Malmö
Om kyrkan:Kyrkan av tegel med smalare tresidigt kor invigdes 1885 och ersatte en kyrka från 1100-talet. Från denna har det något yngre trappgaveltornet bevarats. Altaruppsats och predikstol dateras till ca 1600. Vid ingången till kyrkogården finns två romanska lejonskulpturer av krita, härrörande från den gamla kyrkan, inmurade.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Västra Klagstorp17881804 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta