DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Torup
Om socknen:Torup består av smala dalbygder längs Nissan och Kilan, omgivna av mossrik, glesbebyggd skogsbygd.
Ortnamnet (1288 Thorthathorp) är lånat från en nu försvunnen gård. Det innehåller genitiv av mansnamnet Thordh och torp nybygge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn och tresidigt kor byggdes 1870-71 och ersatte en medeltida stenkyrka. Rydöbruks spånklädda träkapell byggdes 1922 och återuppfördes efter en eldsvåda 1957. Altartavlan är målad av Erik Olson.

Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta