DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Högestad


Högestads kyrka 2016, foto: Eva-Maria Hansson

Indelning:2002 uppgått i Sövestadsbygden.
Om socknen:Högestad utgörs nästan helt av fullåkersbygd invid en brant ravin mot Fyleåns dal.
Ortnamnet (1331 in Høkestathe, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller pluralis av forndanska stath ställe och troligen fågelbeteckningen hök.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan tillkom i slutet av 1100-talet i romansk stil dock något förändrad genom senare reparation. Torn och trappgavlar från 1300-talet. Predikstolen 1600-talet. Storklockan från 1300-talets mitt.
Ur foldern Våra kyrkor. Turistbyrån i Ystad.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Högestad1766 1839

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta