DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Västra Alstad


Västra Alstads kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Namn:-1979 Västra Alstad, 1980- Alstad.
Indelning:1980 införlivat Fru Alstad, Stora Slågarp och Lilla Slågarp.
Om socknen:Ortnamnet (1570-talet Westre Alstadtt Sognn), lånat från kyrkbyn, innehåller al eller ett ale aldunge och plur. av fornda. stath ställe.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten byggdes 1840-41 med behållande av den föregående romanska absidkyrkans västgavel, kor och torn från 1400-talet, ombyggda 1788. Kyrkan förlängdes mot öster 1898 varvid absidkoret revs. Predikstolen härrör från 1598; altaruppsatsen är samtida men ommålad 1695.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Lilla Alstad17671811-1812 
Sjörup17621816 
Västra Alstad17671808 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta