DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Veberöd


Veberöds kyrka 2008, foto: Gösta Gansmark

Indelning:2002 införlivat Vomb och Silvåkra.
Om socknen:Veberöd består av starkt kuperat odlingslandskap med lövskogar på Romelåsens nordsluttning, nu delvis tätbebyggt. Ca 40 fornlämningar är bevarade. Bortsett från en stor långhög, möjligen neolitisk, utgörs alla av stenåldersboplatser.
Ortnamnet (1570-talet Vibre Sognn), lånat från kyrkbyn, kan vara ett ursprungligt ägonamn, sammansatt av vid och bred, och betyda det vida, breda området. Efterleden röd är inte ursprunglig.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av tegel uppfördes ca 1200. En korsarm i norr byggdes vid 1800-talets början. Tornet tillkom 1848, södra korsarmen, den tresidiga sakristian i öster och trätunnvalven 1869-70. Altatuppsatsen är från 1500-talets slut, predikstolen från 1595 och dopfunten från 1200-talet.
Ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Dörröd 1829 
Veberöd 1827 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta