DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Södra Mellby


Södra Mellby kyrka 2008, foto: Jan Dahlin

Namn:-1885 Mellby (i Albo härad), 1885- Södra Mellby.
Indelning:2002 uppgått i Kivik.
Om socknen:Södra Mellby är en starkt bruten, öppen odlingsbygd med hagmarker vid Österlens kust.
Ortnamnet (1313 in Mæthilby, avskrift, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller by gård; by och mæthal- mellan- med oklar syftning.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Korskyrkan av sten med torn och smalare tresidig sakristia invigdes 1887. Den ersatte en tidigmedeltida stenkyrka från vilken predikstolen från början av 1600-talet och altaruppsatsen från 1669 har bevarats liksom dopfunten från 1200-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta