DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Välluv


Välluvs kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Indelning:2002 uppgått i Välluv-Frillestad.
Om socknen:Välluv består av mjukt kuperad fullåkersbygd, nu delvis tättbebyggd och genomdragen av motorvägar.
Ortnamnet (1390 in Wæthlof parochia), lånat från kyrkbyn, innehåller löv ärvt eller överlåtet gods och en oklar förled.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sandsten byggdes i slutet av 1100-talet. Under senmedeltiden tillkom valv, vapenhus och torn. Fragment av medeltida målningar är bevarade. Altaruppsatsen är daterad 1624 och predikstolen 1627. Ett triumfkrucifix från 1200-talet har bevarats. Dopfunten av granit är samtida med kyrkan.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Påarp17781816 
Vällulv1778  

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta