DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Vinslöv


Vinslövs kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 införlivat Gumlösa, Nävlinge och Sörby.
Om socknen:Ortnamnet (1299 ecclesie Withingsløff, avskrift), lånat från kyrkbyn, kan innehålla en personbeteckning withing skogsbo, möjligen använd som mansnamn. Efterleden är löv ärvt eller överlåtet gods.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör från 1100-talets senare del och försågs något senare med ett brett västtorn. Kyrkan välvdes under 1400-talet. Tornets övre delar ombyggdes 1759 och en korsarm i norr tillkom 1772. En korsarm i söder uppfördes 1872-73 i nyromansk stil, och 1917 ersattes den norra korsarmen med en ny lik den södra. I koret finns romanska kalkmålningar från 1100-talets senare del. En altaruppsats härrör från 1636 och predikstolen från 1643. Dopfunten är samtida med kyrkan.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta