DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Löddeköpinge


Löddeköpinge kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:Förr Lyddeköpinge.
Indelning:2002 uppgått i Löddebygden.
Om socknen:Löddeköpinge består av fullåkersbygd, nu delvis tättbebyggd, på slätten norr om Lödde å.
Ortnamnet (1334-66 de Loddækøpingh, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller ånamnet Lödde (å) och forndanska køping handelsplats.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan byggdes troligen på 1100-talet. Koret välvdes på 1300-talet och långhuset under 1400-talet, då tornet antagligen uppfördes. Tornets överdel byggdes om 1797.
Enligt Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Löddeköpinge  1838

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta