DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Nosaby


Nosaby kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:Omkring 1675 införlivat Åraslöv, 2006 införlivat Fjälkestad och Österslöv.
Om socknen:Ortnamnet (1200-33 de Nosaby), lånat från kyrkbyn, anses innehålla ett äldre namn Nosa för Råbelövskanalen, bildat till nos näs med syftning på en åkrök norr om kyrkan. Efterleden är by gård, by.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den välbevarade treskeppiga korskyrkan av sten med torn byggdes 1872-75 efter Helgo Zettervalls ritningar och ersatte en romansk stenkyrka. Interiören har samtida dekorationsmålningar. I Åraslöv fanns under medeltiden en stenkyrka som revs vid 1600-talets slut.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta