DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Ramdala


Ramdala kyrka 2008, foto: Anette Lenander

Om socknen:Ramdala består i söder av öppna dalbygder vid kusten samt innerskärgård, norrut av glesbebyggd skogsbygd.Ortnamnet (1330-talet ecclesie Randala, 1345 ecclesie Rafndalæ), som är lånat från kyrkbyn, innehåller fornda. rafn korp och dal.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med smalare kor och östtorn med invändig absid är ursprungligen en försvarskyrka från ca 1200. Altaruppsatsen tillkom 1624 och predikstolen 1637.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta