DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Grimeton


Grimetons kyrka 2009, foto: Catrine Bergstrand

Indelning:2002 uppgått i Himledalen.
Om socknen:Grimeton består i väster av mjukt kuperad odlingsbygd söder om Himledalen, i öster av bergigare skogstrakter.
Namnet (1231 Grimetunæ, de grymætún) är lånat från kyrkbyn. Det innehåller en form av tun inhägnat område, gårdsplats och möjligen ett ånamn *Grima med oviss betydelse.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med halvrunt kor är byggd vid 1600-talets mitt, möjligen med användande av äldre murverk, och ombyggdes till korskyrka 1800. Tornet tillkom 1919. Predikstolen härrör från 1600-talets senare hälft.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta