DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Gässie
Namn:1800-talet även Gjässie, -1901 Gessie, 1902-1984 Gässie, 1985- Gessie.
Indelning:2002 uppgått i Vellinge-Månstorp.
Om socknen:Gessie utgör i sin helhet plan fullåkersbygd innanför strandängar mot Öresund.
Ortnamnet (ca 1145 Geshøge, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller hög (grav)hög och en oklar förled.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den nygotiska tegelkyrkan med torn och smalare tresidigt kor stod färdig 1888 och ersatte en medeltida stenkyrka.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Gässie17611807 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta