DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Össjö


Össjö kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Indelning:2006 uppgått i Munka-Ljungby.
Om socknen:Össjö består av småkuperad fullåkersbygd vid nedre Rönne å samt av bruten skogsbygd österut.
Ortnamnet (1448 Øsyø) är lånat från kyrkbyn, som ligger vid den lilla sjön Åkersjön. Namnets förled är oklar.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten härrör från 1100-talets senare del och försågs troligen under 1700-talet med torn. Vid en ombyggnad 1865 förlängdes den mot öster med ett tresidigt kor och försågs med nya valv. Vidare ombyggdes tornets övre delar. En tidigare altaruppsats från 1751 och predikstolen från 1756 är utförda av Johan Ullberg. Den skulpterade dopfunten är samtida med kyrkan.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta