DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Simlinge


Simlinge kyrka 2009, foto: Gösta Gansmark

Indelning:2002 uppgått i Dalköpinge.
Om socknen:Simlinge består helt av fullåkersbygd på Söderslätt.
Ortnamnet (1359 avskrift i Symblinghæ, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller en inbyggarbeteckning, kanske bildad till ett sim sumpig mark.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten uppfördes 1807 och anslöts då till den medeltida föregångarens torn. Den ombyggdes och försågs med nytt torn 1906-07 efter Folke Zettervalls ritningar. Predikstolen härrör från 1600-talet. En medeltida kalkstensdopfunt har bevarats.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Simlinge17721815 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta