DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Sövde


Sövde kyrka 2008, foto: Gösta Gansmark

Indelning:2006 uppgått i Blentarp.
Om socknen:Sövde är ett småbrutet backlandskap vid Fyledalen med odlingsbygd, lövskog och sjöar.
Ortnamnet (1478 aff Søwedhe, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller sæ sjö, med syftning på Sövdesjön, och with skog.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn härrör från 1100-talets slut. Den förlängdes mot öster samt välvdes på 1400-talet. Ett gravkor uppfördes 1634 för adelssläkterna Lange, Thott och Piper. År 1699-1706 tillkom korsarmarna. Altaruppsatsen och predikstolen är från ca 1640. En dopfunt från slutet av 1100-talet har bevarats.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Asmåsa  1835
Ellestad  1848
Navaröd  1845
Sövde 18141848

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta