DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Västra Vemmerlöv
Namn:-1885 Vemmerlöv (i Skytts härad), 1885- Västra Vemmerlöv.
Indelning:2002 uppgått i Hammarlöv.
Om socknen:Västra Vemmerlöv består av lätt kuperad fullåkersbygd på Söderslätt norr om Trelleborg.
Ortnamnet (1318 in Wimerlef, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller löv ärvt eller överlåtet gods och i förleden troligen ett mansnamn Withmar.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med smalare kor och möjligen ursprungligt torn härrör från ca 1200 och välvdes under 1400-talet. Vid en ombyggnad 1854 revs långhusvalven, och tornets övre delar byggdes om. Interiören har kalkmålningar från 1100-talet av Finjamästaren och från ca 1500. Altaruppsatsen härrör från 1700-talet och predikstolen från 1605. Den skulpterade dopfunten är samtida md kyrkan.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Vemmerlöv17671814 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta