DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Fjärestad


Fjärestads kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Om socknen:Fjärestad är beläget längs Rååns djupt nedskurna ravin och utgörs i övrigt av fullåkersbygd.
Ortnamnet (1341 in Fyarestathæ), lånat från kyrkbyn, innehåller fjära strand (en bäck rinner genom byn) och plur. av fornda. stath ställe.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med tresidigt kor är byggd 1863 utom det senmedeltida tornet, som kvarstår från den föregående kyrkan. En altaruppsats från 1625 finns nu i Statens historiska museum, medan den samtida predikstolen är kvar i kyrkan.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Fjärestad1763-17641805 
Norra Vallåkra17651806-1807 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta