DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Stiby


Stiby kyrka 2008, foto: Catrine Bergstrand

Indelning:1667 införlivat Gärsnäs.
Om socknen:Ortnamnet (1333 in Stighby, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller stig mindre väg och by gård, by.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med trappgaveltorn och halvrund sakristia i öster invigdes 1858 och ersatte en romansk stenkyrka. Från den gamla kyrkan har bevarats en akvamanil från 1200-talet och predikstolen från 1600-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta