DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Alfshög
Indelning:2006 uppgått i Vessige.
Om socknen:Alfshög består till största delen av slättbygd och avgränsas i öster av Ätran.
Namnet (Alökshöwä S[ocken] 1394) avsåg ursprungligen en nu försvunnen by. Det är bildat till ett mansnamn Adhlögh och hög gravhög.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Nygotisk stenkyrka, uppförd 1901-02 efter Adrian Crispin Petersons ritningar, varvid den föregående romanska absidkyrkan från 1100-talet revs. Stora delar av dess rika 1600- och 1700-talsinredning har placerats i den nuvarande kyrkan.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta