DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Bonderup


Bonderups kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2002 uppgått i Dalby.
Om socknen:Bonderup är kuperad fullåkersbygd vid Romeleåsens nordvästra del.
Ortnamnet (1478 af Bwnderop, om kyrkbyn) innehåller yrkesbeteckningen bonde eller mansnamnet Bonde samt torp nybygge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska stenkyrkan med smalare kor byggdes på 1100-talet och välvdes på 1400-talet. Tornet från 1850 ombyggdes efter ett blixtnedslag 1916. Altaruppsatsen är från 1600-talet och predikstolen av Johan Ullberg från 1763.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Bonderup  1846
Lunnarp 1813 
Önneslöv  1834

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta