DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Äspinge


Äspinge kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:1910 ändrat enligt SCB från Espinge till Äspinge.
Indelning:2002 uppgått i Hörby.
Om socknen:Äspinge är en småbruten odlings- och skogsbygd mellan Linderödsåsen och slätten kring Ringsjön.
Ortnamnet (1289 in parochia Æspingæ, avskrift), lånat från kyrkbyn, innehåller en inbyggarbeteckning bildad till asp eller äspe aspbestånd.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten uppfördes ca 1200 och välvdes under 1400-talet. Tornet byggdes 1844, och 1866 genomgick kyrkan en omfattande restaurering. Interiören har kalkmålningar från 1500-talets början. Altartavlan av Johan Ullberg är från 1746 och predikstolen från början av 1600-talet. Ett triumfkrucifix från ca 1300 är bevarat. Sandstensdopfunten anses vara samtida med kyrkan.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Gammaltorp  1837
Månsköp  1836
Råset  1839
Stavröd  1840
Äspinge 18251835-1840

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta