DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Örkelljunga


Örkelljunga kyrka 2008, foto: Catrine Bergstrand

Om socknen:Örkelljunga är en relativt kuperad skogsbygd med spridd bebyggelse på mindre odlingsmarker och tätort i centrum.
Ortnamnet (1307 Øthknælyung, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller ljung "ljunghed" och i förleden fornda. øthkn (yngre ørken) "ödemark", etymologiskt identiskt med sv. öken.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan är anlagd nära den medeltida gränsborgen Lycksta som brändes år 1316. Av den romanska byggnaden återstår numera endast delar av kor- och långhusväggar.
Enligt Länsstyrelsen/Skånes Hembygdsförbund

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta