DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Västra Strö


Västra Strö kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:-1885 Strö (i Onsjö härad), 1885- Västra Strö.
Indelning:2002 uppgått i Östra Onsjö.
Om socknen:Västra Strö består av mjukt kuperad fullåkersbygd vid Saxån.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Nygotisk kyrka av sten med torn och tresidigt kor stod färdig 1877 och ersatte en romansk kyrka på annan plats.
Enligt Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta