DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Loshult


Loshults kyrka 2008, foto: Jan Dahlin

Om socknen:Loshult består av småbruten, mossrik och glesbebyggd skogsbygd.
Ortnamnet (1555 Lorsiø, 1570-talet Lousrødt Sognn), lånat från kyrkbyn, har senast ansetts innehålla ett äldre namn Lor den larmande på en försvunnen sjö vid kyrkogården. En ursprunglig efterled sjö har så omvandlats till röd och hult.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten har medeltida ursprung men ombyggdes kraftigt 1824-26, då bl.a. korsarmarna tillkom, samt 1861-63, då kyrkan förlängdes mot väster och försågs med torn.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta