DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Bosjökloster


Bosjökloster kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:-1875 förekommer även Klinta.
Indelning:Förmodligen bildad ur Höör och Fulltofta, 2002 uppgått i Ringsjö.
Om socknen:Bosjökloster är öppen slättbygd mellan och söder om Västra resp. Östra Ringsjön.
Ortnamnet (ca 1570 Bosie Kloster) är lånat från det gamla nunneklostret Bosjökloster. Namnet Bosö (1167-99 de Bosø) avsåg tidigast en f.d. ö, tillhörig gården Bo.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Grundades omkring 1100-talets mitt av en storman benämnd Tord för benediktinnunnor och omnämns tidigast 1181. Den romanska kyrkan med smalt kor och rikt utformad absid är troligen från denna tid och var gemensam för nunnorna och sockenborna. Klostret med tre längor och korsgång låg i söder, sockenbornas ingång och kyrkogården i norr. Kyrkan välvdes omkring 1400; kalkmålningar från omkring 1500 har framtagits i tribunbågen.
Västtornet byggdes 1856-58 efter ritningar av C.G. Brunius.
Efter reformationen blev Bosjökloster herresäte och ombyggdes under 1600-talets förra hälft. Klostrets västlänga revs på 1760-talet och ersattes av två paviljonger. Öst-och sydlängorna fick sitt nuvarande utseende 1875-79 efter Hugo Zettervalls ritningar, men medeltida partier ingår.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Fogdarp  1856
Klinta 1823 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta