DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Ottarp


Ottarps kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 uppgått i Landskrona.
Om socknen:Ottarp består av fullåkersbygd invid Rååns branta ravin.
Ortnamnet (1351 ecclesie Othæthorp), som är lånat från kyrkbyn, innehåller ett mansnamn Otti och torp nybygge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med smalare kor härrör från 1100-talets slut och hade ursprungligen absid. Under 1400-talet förlängdes kyrkan mot väster, välvdes och försågs med torn. Vid okänd tidpunkt revs absiden. Korsarmarna tillkom vid en ombyggnad 1867, då det gamla koret blev sakristia. Fragment finns av romanska kalkmålningar. Predikstolen är daterad 1624. Dopfunten är samtida med kyrkan.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Gluggstorp  1845-1846
Kringelstad  1842
Ormastorp  1842
Ottarp 1812 
Rönnarp 1841 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta