DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Övraby (Halland)
Namn:1200-talet Halmstad, sedan Övraby.
Indelning:Medeltiden utbrutet Halmstad.
Om socknen:Övraby består av mjukt kuperad, öppen odlingsbygd vid nedre Nissan med skogsmark i norr.
Ortnamnet (1464 Øffwerby) är lånat från en nu försvunnen by, ingående i Vrangelsro. Det innehåller by i betydelsen stad, syftande på att staden Halmstad låg här innan den flyttades längre ner mot Nissans mynning.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av tegel med takryttare och smalare kor byggdes 1907-09 som gårdskapell vid Sperlingsholm och blev församlingskyrka 1970. Altartavlan är målad av Olle Hjortzberg 1911.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta