DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Säby


Säby kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:1995 uppgått i Härslöv.
Om socknen:Säby består av fullåkersbygd innanför öresundskusten.
Ortnamnet (mitten av 1100-talet Sebu, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller sæ sjö, hav, åsyftande läget vid Öresund, och by gård; by.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten och tegel med smalare kor härrör från 1200-talet. Korvalvet tillkom på 1400-talet. Det försågs troligen på 1500-talet med ett runt torn, vilket dock revs när kyrkan förlängdes mot väster 1850-51. Ett nytt torn tillkom 1877. Den skulpterade dopfunten härrör från 1100-talet.
Källa Nationalencyklopedin
Kyrkan renoverad 2008.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Säby17861827 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta